Γυμνάσιο - Λύκειο

Τα Εκπαιδευτήρια, συνδυάζοντας τη φροντίδα μας για τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς στόχους της ολόπλευρης, αρμονικής και ισόρροπης πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης των μαθητών διαμόρφωσαν ένα δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου.
 

Καλέστε για δωρεάν ενημέρωση

28210 66999