Στη σημερινή κοινωνία, την κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων μέσα από ένα σχολικό περιβάλλον που παρέχει πρότυπη παιδεία, διαμορφώνει ισχυρούς χαρακτήρες που έχουν την ικανότητα να εκφράζονται και να επιχειρηματολογούν και δημιουργεί μορφωμένους και κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες. Στα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου στοχεύουμε:

  • να προσφέρουμε στους μαθητές μας μια πρότυπη παιδεία μέσα από ένα αναβαθμισμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών πέραν των προβλεπομένων από την επίσημη Πολιτεία.
  • να μεταδώσουμε τέτοιες αξίες στους μαθητές μας, ώστε να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον
  • να καλλιεργήσουμε την ελεύθερη κριτική σκέψη, ώστε οι μαθητές μας να παράγουν και να καταξιώνονται ως πολίτες στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Βρεφονηπιακός Σταθμός,Νηπιαγωγείο

Βασικός στόχος της προσχολικής αγωγής στη χώρα μας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών από 2 έως 6 χρόνων.

Περισσότερα...

Δημοτικό

Το Δημοτικό Σχολείο, όπως και οι άλλες βαθμίδες, λειτουργεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ιδιόκτητων εκπαιδευτηρίων μας.

Περισσότερα...

Γυμνάσιο-Λύκειο

Το Δημοτικό Σχολείο, όπως και οι άλλες βαθμίδες, λειτουργεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ιδιόκτητων εκπαιδευτηρίων μας.

Περισσότερα...

Παροχές Μαθητών


Μεταφορά Μαθητών

Τα Εκπαιδευτήρια διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών μας. Οι οδηγοί και οι συνοδοί ανήκουν στο προσωπικό των εκπαιδευτηρίων μας, ενώ οι μαθητές που μεταφέρονται με τα σχολικά μας λεωφορεία βρίσκονται την προκαθορισμένη ώρα στο μέρος που έχει οριστεί πάντα με τις υποδείξεις των συνοδών.

Σίτιση Μαθητών

Στα εκπαιδευτήριά μας λειτουργεί κυλικείο αλλά και εστιατόριο, το οποίο φιλοξενεί τους μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου μας. Το καθημερινό μενού είναι διαμορφωμένο από διαιτολόγο και παρασκευάζεται από το ειδικευμένο προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής βάση του προτύπου HACCP.


Γραφείο Συμβουλευτικής

Το τμήμα αυτό αποτελεί μια καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου. Δημιουργήθηκε με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης των μαθητών του σχολείου, αλλά και την παροχή κάθε συμβουλής όχι μόνο σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και στους γονείς.
Ιατρείο

Με στόχο την ασφάλεια και τη φροντίδα όλων όσων έχουν σχέση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό έχουμε δημιουργήσει και στελεχώσει ιατρείο με νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η πρόληψη, η υγιεινή, οι πρώτες βοήθειες καθώς επίσης η αντιμετώπιση των διαφόρων ιώσεων, αποτελούν προτεραιότητα για την ασφάλεια των Εκπαιδευτηρίων.

Τελευταία

Ανακοινώσεις

Καλέστε για δωρεάν ενημέρωση

28210 66999

Online Μαθήματα