Πληροφορική

               

                    Αγαπητοί γονείς,                    

Η επαφή του μαθητή με την τεχνολογία και την Πληροφορική έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη σκέψη και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την καθημερινή του ζωή, αλλά και για τη μελλοντική του επαγγελματική σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας ενσωματώνεικατάλληλα προγράμματα διδασκαλίας που αφορούν μαθητές από την Α’ Δημοτικού έως την Α΄ Γυμνασίου.                    

Οι μαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της Τεχνολογίας και θα εξοικειωθούν με τους Η/Υ. Πιο αναλυτικά, η Α’ Δημοτικού θα ασχοληθεί με διαθεματικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ενώ από τη Β’ μέχρι και τη Δ’ Δημοτικού οι μαθητές θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή, την επεξεργασία κειμένου και τις υπηρεσίες διαδικτύου (σπειροειδές μοντέλο ανάπτυξης της γνώσης). Όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις και εξοικειώνονται με την επιφάνεια εργασίας και τα παράθυρα. Στα πλαίσια της επεξεργασίας κειμένου μαθαίνουν να χειρίζονται έγγραφα, να συντάσσουν κείμενα, να χρησιμοποιούν τα βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειμένου και να μορφοποιούν χαρακτήρες και παραγράφους. Τέλος, στις υπηρεσίες διαδικτύου μαθαίνουν σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο και κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο.                    

Στις μεγαλύτερες ηλικίες (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου) θα υλοποιηθεί ανά τάξη μια ενότητα από το ‘Vellum Diploma in IT Skills’ , ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και ικανοτήτων που αφορά τη χρήση διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Συγκεκριμένα, οι ενότητες πουθα πρέπει οι μαθητέςνα παρακολουθήσουν για τη λήψη του πιστοποιητικού είναι: ‘Ηλεκτρονική Επικοινωνία’ (Internet) η Ε’ τάξη, ‘Επεξεργασία Κειμένου’ (Word) η ΣΤ’ τάξη και ‘Υπολογιστικά Φύλλα’ (Excel) η Α’ Γυμνασίου.                    

Το σχολείο μας δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα με πολύ χαμηλό κόστος.                    

Από τη Διεύθυνση                

           
       
   
       
       
           

Εργαστήριο Ρομποτικής

           

                Αγαπητοί γονείς,                

Μία από τις πιο σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση είναι η ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδακτικές παρεμβάσεις με ρομπότ αποδεικνύονται πολύ αποτελεσματικές και δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με ελκυστικό τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου.Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί ένα νέο εργαλείο διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την Πληροφορική, τη Μηχανική, την τέχνη κ.τ.λ., και συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνικής νοημοσύνης, μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικότητας και πολλών άλλων δεξιοτήτων.                

Παράλληλα, η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί το μέσο με το οποίο μπορούν να συνδεθούν διαθεματικά διαφορετικά αντικείμενα όπως η Πληροφορική, η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Ιστορία, τα Εικαστικά και άλλα. Οι μαθητές, ανατρέχοντας στην τοπική Ιστορία, μπορούν να κατασκευάσουν μικρές αναπαραστάσεις των σημαντικών μνημείων της πόλης και να προγραμματίσουν τον επισκέπτη-ρομπότ να ακολουθήσει την βέλτιστη διαδρομή, περνώντας από όλα τα σημεία στον συντομότερο χρόνο. Στο πλαίσιο των Μαθηματικών για την ανάπτυξη της αλγοριθμητκής σκέψης, οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν το ρομπότ-αυτοκίνητο να παρκάρει σε ένα πάρκινγκ στρίβοντας κατάλληλα, αποφεύγοντας τα εμπόδια και εντοπίζοντας τις κενές διαθέσιμες θέσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα projectΕκπαιδευτικής Ρομποτικής των Εκπαιδευτηρίων μας είναι η μέτρηση της βαρυτικής επιτάχυνσης της Γης (ERASMUS+)και η κατασκευή του πολιορκητικού κριού (Διαγωνισμός «Ταξίδι στην αρχαιότητα» WROHellas).                

Η Εκπαίδευση πρόκειται και επίσημα να ενσωματώσει σχετικά προγράμματα, μέσω αλλαγών του προγράμματος σπουδών, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προωθεί τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων. Τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία των Νέων Τεχνολογιών και της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση διαθέτουν εργαστήριο Ρομποτικής με ρομπότ για όλες τις ηλικίες, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο.                

Για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του Δημοτικού η χρήση των ρομπότ μελισσούλεςBee-Bot είναι ιδανική. Προγραμματίζονται εύκολα και χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού, αλλά και την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων (προσανατολισμός, αριθμητική κτλ).                

Οι μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού χρησιμοποιούν το WeDoτης Lego. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν μηχανολογικά μέρη και να κατασκευάσουν ρομποτικές διατάξεις, τις οποίες προγραμματίζουν για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται με το γραφικό περιβάλλον Scratch, μια ευέλικτη εκπαιδευτική εφαρμογή στη χρήση των προγραμματιστικών δομών.                

Οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου καλούνται να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τα ρομπότ Mindstormsτης Lego. Περιλαμβάνουν πλήθος μηχανολογικών εξαρτημάτων και αισθητήρων, που οι μαθητές συνδυάζουν και προγραμματίζουν με το περιβάλλον προγραμματισμού NXTProgramming.                

Επιπλέον, το εργαστήριο Ρομποτικής περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές πλακέτες (Makey),οι οποίες συνδέουν ένα προγραμματιστικό περιβάλλον με αντικείμενα του πραγματικού κόσμου και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιήσουν ευφάνταστες διατάξεις και κατασκευές. Οι μαθητές κατασκευάζουν αριθμομηχανές με πλαστελίνη που «μιλά», μουσικά όργανα με πηλό που παίζουν μουσική και πολλά άλλα. Χαρακτηριστικά, η Γ’ Δημοτικού κατασκεύασε και προγραμμάτισε «Το μαγικό βιβλίο»το οποίο ζωντανεύει το περιεχόμενό του με αναπαραγωγή αφήγησης, προβολή εικόνων, animation και βίντεο.