Ξένες Γλώσσες

Σήμερα που οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν την πιεστική ευρωπαϊκή πρόκληση κρίνεται αναγκαίο το πρόγραμμα μιας πρότυπης παιδείας να περιλαμβάνει και τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών που ξεκινούν από την ηλικία μόλις των 3 ετών.
Έτσι, στα πλαίσια των προγραμμάτων που λειτουργούν στην πρωινή ζώνη μαθημάτων (για τους μαθητές του παιδικού σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού) και στη μεσημεριανή ζώνη (για τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου), δίνουμε τη δυνατότητα με κατάλληλη και επαρκή προετοιμασία να αποκτήσουν τα αναγνωρισμένα διπλώματα Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών μέσα από το σχολείο μας.