Γραφείο

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Το τμήμα αυτό αποτελεί μια καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου. Δημιουργήθηκε με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης των μαθητών του σχολείου, αλλά και την παροχή κάθε συμβουλής όχι μόνο σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και στους γονείς.

Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συνεργασίας και συμπεριφοράς των μαθητών και βοηθάει στην επίλυση τους, πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους γονείς.

Επειδή η αγωγή ενός εφήβου είναι έργο δύσκολο και επίπονο, τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου έχουν θεσπίσει μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων ειδικά για γονείς (Σχολή Γονέων) για την υποβοήθηση και την καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού μέσω της ενθάρρυνσης των ταλέντων και των ικανοτήτων του. Βασικά θέματα που απασχολούν τη σχολή γονέων αφορούν την επικοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, τα ναρκωτικά, το σεξ.

Το

Ιατρείο μας

Αγαπητοί γονείς,
«Το ευτυχισμένο αύριο των παιδιών μας, είναι αποτέλεσμα ενός ασφαλούς σήμερα».
Αυτό είναι το κύριο σύνθημά μας στο πλαίσιο της πρόθεσης της διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων μας να παρέχει κάθε δυνατή εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας.

Με στόχο την ασφάλεια και τη φροντίδα λοιπόν όλων όσων έχουν σχέση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό έχουμε δημιουργήσει και στελεχώσει ιατρείο με νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η πρόληψη, η υγιεινή, οι πρώτες βοήθειες καθώς επίσης η αντιμετώπιση των διαφόρων ιώσεων, αποτελούν προτεραιότητα για την ασφάλεια των Εκπαιδευτηρίων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιατρείου, σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων και ιδιώτες γιατρούς θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με θεματικές που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, την υγιεινή και την αντιμετώπιση ιώσεων.

Παράλληλα, τα Εκπαιδευτήρια συνεχίζουν να εφαρμόζουν διαδικασίες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2000 και ISO 22000 : 2005 (HACCP) σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και το Σύστημα Διαχείρισης των. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ήταν από τα πρώτα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν και λειτούργησαν βάση διεθνών προτύπων ποιότητας και από τα πρώτα που λειτουργούν Ιατρείο.

ΣΕΠ

Στις δύσκολες μέρες που διανύει η κοινωνία μας, η διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, έχει καταστήσει αναγκαία τη χρήση ψυχομετρικών οργάνων. Τα ψυχομετρικά τεστ έχουν ως σκοπό την ανάλυση της προσωπικότητας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον εντοπισμό του μαθησιακού προφίλ του μαθητή για καλύτερη αφομοίωση της γνώσης, την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, καθώς επίσης και τη συμβουλευτική καριέρας.

Η εταιρία Computer Academy ιδρύθηκε το 1991 και είναι η κατασκευάστρια εταιρία της ψυχομετρικής σειράς ΑΡΙΣΤΟΝ, η οποία περιέχει 28 διαφορετικά τεστ.

Η σειρά ΑΡΙΣΤΟΝ, αποτελεί ένα μοναδικό αξιόπιστο έμπειρο σύστημα συνδυαστικής ανάλυσης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Αξιοποιεί εξελιγμένους κανόνες, προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα και σταθμίσεις, βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες πλέον των 35 ετών. Ακόμα, στηρίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates είναι ένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.

Η συστοιχία του “ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates” είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματικό προσανατολισμό. Διερευνά την Προσωπικότητα, τις Κλίσεις, τις Ικανότητες, τις Δεξιότητες, την Αυτοεκτίμηση, την Εστία Ελέγχου και τα Ενδιαφέροντα του ατόμου και συσχετίζει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές Ειδικότητες και αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων. Αφορά στην ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των απαιτήσεων των επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα για υπεύθυνη ενημέρωση, γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως: «ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει, ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν, ποια ομάδα προσανατολισμού να διαλέξω και πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;»

Με αυτό τον τρόπο, το άτομοείναι σε θέση να κάνει μια σωστήεπιλογήεπαγγέλματος, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.