ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Ιούνιο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Δημοτικού, διοργάνωσαν Λαογραφική Έκθεση, στο πλαίσιο ενασχόλησής τους με την Λαογραφία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έφεραν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, παλαιότερης εποχής και δημιούργησαν έκθεση προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.