ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΩ» (Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον Μάιο οι μαθητές/τριες της Β τάξης ασχολήθηκαν με τη δημιουργία διαφημίσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχειρώ» του 4ου θεματικού άξονα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θέμα «Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», αλλά και με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας «Πάμε για ψώνια;». Οι μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν με τα διάφορα είδη διαφημιστικών αφισών και πλέον, μπορούν να μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά μιας διαφημιστικής αφίσας, να δημιουργήσουν τη δική τους αφίσα και να βελτιώσουν την ικανότητα παρουσίασης των δημιουργημάτων τους.