ΥΙΟΘΕΣΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ.

Κατά την διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η δράση: Γνωρίζω το σχολείο μου: «Τα εκτάκια «υιοθετούν» τα πρωτάκια του σχολείου μας». Πιο συγκεκριμένα, κάθε μαθητής/τρια της Α’ τάξης του σχολείου μας «υιοθετήθηκε» από ένα παιδί της ΣΤ’ τάξης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους μικρούς μαθητές/τριες μας, να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο τους σχολικό περιβάλλον και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Έτσι λοιπόν, κάθε παιδί της ΣΤ’ τάξης ανέλαβε να προστατεύει ένα παιδί της Α’ τάξης, να το καθοδηγεί και να το βοηθάει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.