ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (NHΠIA)

Οι τελευταίες δυο εβδομάδες (9-20/10/2023) ήταν αφιερωμένες στην κυκλοφοριακή αγωγή. Βασικοί στόχοι ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οχήματα και πεζοί, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας από όλους και να αναπτύξουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης ώστε να αντιλαμβάνονται και να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους στους δρόμους. Οι μικροί μαθητές ανταποκρίθηκαν τέλεια στο θέμα αυτό διότι τους ήταν κάτι οικείο καθώς κινούνται καθημερινά τόσο ως πεζοί, όσο και ως επιβάτες.