ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» (Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές/-τριες της Ε΄ τάξης ασχολήθηκαν με την διαχείριση καταστάσεων φυσικών καταστροφών και κρίσεων, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους τρόπους αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, οι μαθητές/-τριες δημιούργησαν ενημερωτικές αφίσες και φυλλάδια προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί για το ζήτημα και η υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία. Επίσης, επιδιώκεται να ενισχυθεί η αυτομέριμνα, η ανθεκτικότητα, η ενσυναίσθηση και η ευαισθησία, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και οργανωτικών ικανοτήτων.