ΘΥΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (ΝΗΠΙΑ)

Τον Μάιο οι μαθητές του νηπιαγωγείου ήρθαν σε επαφή με το συναίσθημα του θυμού μέσα από παραμύθια και τα βιώματα των ιδίων των παιδιών. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν να διαχειρίζονται αυτό το συναίσθημα καθώς και να επιλύουν καταστάσεις συγκρούσεων. Το θέμα του θυμού ολοκληρώθηκε μέσα από την επίσκεψή μας στο μουσείο του Ε. Βενιζέλου. Τα παιδιά μάντεψαν και έδειξαν με τις εκφράσεις του προσώπου τους, τα συναισθήματά που ένιωθε ο Βενιζέλος,  όταν συνέβαιναν σημαντικά γεγονότα στη ζωή του. Για παράδειγμα ένιωσε λύπη όταν πέθανε η γυναίκα του και θυμό όταν οι Τούρκοι σκότωναν τους συμπατριώτες του.