ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΦΙΛΟ (Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιήσαμε πρόγραμμα αλληλογραφίας με τμήμα της Β τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου Χανίων. Στη συνέχεια, έγινε επίσκεψη στο σχολείο και γνωρίστηκαν οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.