ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ GENERATION NEXT

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συμμετέχουν και φέτος στον 6ο Πανελλήνιο διαγωνισμό STEM Generation Next της Vodafone. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες καλούνται να εντοπίσουν ένα πρόβλημα, ζήτημα, ή πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην τοπική τους κοινότητα ή στην καθημερινή τους ζωή και να αναπτύξουν μια κατασκευή ή τεχνολογική εφαρμογή για την επίλυσή του, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν. Φέτος, οι μαθητές του Γ1 ασχολήθηκαν με την Κατασκευή ενός θαλάσσιου κάδου συλλογής απορριμμάτων,

Δείτε εδώ το βίντεο παρουσίασης :

ενώ του Γ2 με την Κατασκευή μίας συσκευής εξοικονόμησης/ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών συσκευών

Δείτε εδώ το βίντεο παρουσίασης:

.

Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το Ελληνικό Κέντρο θαλάσσιων ερευνών (ΕΚΛΕΘΕ) όπου και συζήτησαν με την κύρια ερευνήτρια του ΕΚΛΕΘΕ Δρ. Γιολάντα Κουλούρη για το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και την ανάγκη τόσο της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσο και της παρέμβασης σε θέματα που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος.

Έπισης, παρουσιάσαν την ιδέα τους στην Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) και συγκεκριμένα τον Δ/ντη Εναλλακτικής Διαχείρησης κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ όπου και συζήτησαν την δυνατότητα κατασκευής και αξιοποίησης ενός τέτοιου μοντέλου από τον Δήμο Χανίων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κα. Κουλούρη από το ΕΛΚΕΘΕ και τον κ. Βαρδάκη από την ΔΕΔΙΣΑ για τον χρόνο, τη διαθεσιμότητα και την υποστήριξη που παρείχαν κατά την διάρκεια της εκπόνησης του project.