3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XENISEUM (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Την Τρίτη 2/5/2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης επισκέφθηκαν το Μουσείο της Εκπαίδευσης (Xeniseum) στο Ρέθυμνο για το 3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του θεματικού κύκλου «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη». Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας» και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν βιωματικά σε ψυχοσωματικές και κιναισθητικές δραστηριότητες, προκειμένου να αναστοχαστούν δημιουργικά το παρόν τους και να οικοδομήσουν μια πανανθρώπινη πολιτισμική συνείδηση. Με τη βοήθεια του «ξεναγού» μας Κουναλάκη Μανώλη αξιοποιήσαμε το εκθεσιακό υλικό, ώστε να αναλογιστούμε τη συμπεριφορά ενός ολόκληρου εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Τέλος, συζητήσαμε για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μέσα από τους αμέτρητους συμβολισμούς των εγκαταστάσεων-εκθεμάτων του μουσείου.