ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  (Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον Απρίλio οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ασχολήθηκαν με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, απέκτησαν μία πρώτη επαφή και εικόνα του περιεχομένου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (και ειδικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού) και αναγνώρισαν τη σημασία τους, αλλά και την ύπαρξή τους στην καθημερινή τους ζωή. Για τον σκοπό αυτό, επισκέφθηκε την Α' τάξη εκπρόσωπος-ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού, ώστε να μιλήσει στα παιδιά για τα δικαιώματά τους.