Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) - ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τον μήνα Μάρτιο, οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης, ολοκλήρωσαν τον 2 ο   θεματικό άξονα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Φροντίζω το Περιβάλλον-Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» και ειδικότερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μουσεία και Αειφόρος Ανάπτυξη».  Με ομαδοσυνεργατικές εργασίες ταξίδεψαν  σε διάσημα μουσεία σε όλο τον κόσμο, έμαθαν την ιστορία τους και παρουσίασαν σημαντικά έργα με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο.