2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΞΕΝΑΓΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο οι μαθητές/-τριες της ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθητές, ξεναγοί, δημοσιογράφοι… Ανάδειξη τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς», στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου «Φροντίζω το περιβάλλον» των εργαστηρίων δεξιοτήτων.  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή και μελέτησαν μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Χανίων και του Ρεθύμνου.  Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά κλήθηκαν να αναλάβουν τον ρόλο του ερευνητή- δημοσιογράφου γνωρίζοντας την ιστορία συγκεκριμένων μνημείων των δύο πόλεων. Έπειτα, ως σωστοί δημοσιογράφοι χωρίστηκαν σε ομάδες και έγραψαν ένα άρθρο για τα μνημεία που ανέλαβαν.