ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Φεβρουάριο, οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης, στο πλαίσιο του 2ου   θεματικού άξονα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Φροντίζω το Περιβάλλον- Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» και ειδικότερα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μουσεία και Αειφόρος Ανάπτυξη», πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Οι μαθητές/- τριες παρατήρησαν ευρήματα της Ύστερης Νεολιθικής εποχής και της Εποχής του Χαλκού καθώς και αρχαιότητες από όλες τις περιόδους των ιστορικών χρόνων.