ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Ιανουάριο, με αφορμή την ενότητα της Ιστορίας για τον Τρωικό πόλεμο, οι μαθητές/τριες  πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων τους, αλλά και των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής και των Εικαστικών, έφτιαξαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Πληροφορικής σχεδίασαν μέσω του προγράμματος tux paint την ασπίδα, ενώ στο μάθημα των Εικαστικών σχεδίασαν ασπίδες με πλαστικά πιάτα. Επίσης, αξιοποιήθηκε η μέθοδος της δραματοποίησης για μικρά αποσπάσματα ιστοριών από την ενότητα. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, μέσω των αντιθέσεων των εικόνων της ασπίδας, να αντιπαραβάλουν τον πόλεμο και την ειρήνη και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το όπλο δεν προσκαλεί σε πόλεμο αλλά σε ειρήνη.