1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»

Τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, οι μαθητές/τριες  της Δ’ Τάξης, στα πλαίσια του 1 ου  θεματικού άξονα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Ζω καλύτερα-Ευ Ζην», πραγματοποίησαν το Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Στόχος του προγράμματος ήταν η κατανόηση της σημασίας της τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και η προαγωγής  κουλτούρας  οδικής  ασφάλειας.