ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, πραγματοποίησαν μία βιωματική δραστηριότητα σχετική με τη Φιλική Εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, επινόησαν το δικό τους κρυπτογραφικό αλφάβητο και τα δικά τους ψευδώνυμα. Έπειτα, έγραψαν ένα μυστικό μήνυμα για την Επανάσταση χρησιμοποιώντας τον κώδικά τους. Στη συνέχεια, αντάλλαξαν τα μηνύματά τους και προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα των άλλων ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο μυήθηκαν στον μυστικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Φιλικής Εταιρείας.