ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Στις 3 Νοεμβρίου η Γ΄ Τάξη, με αφορμή την ενότητα «Επικοινωνούμε και Ενημερωνόμαστε» της Μελέτης Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων. Οι μαθητές/τριες χειρίστηκαν μαζί με το προσωπικό του μουσείου μηχανήματα του 19ου αιώνα, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο και ανακάλυψαν τα μυστικά της Τυπογραφίας.