ΥΙΟΘΕΣΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη υιοθεσία των παιδιών της Α΄ τάξης από τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης. Οι μαθητές των δύο τάξεων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, πραγματοποιώντας μια κοινή ώρα αθλητικών δραστηριοτήτων. Έπειτα, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης υιοθέτησαν τους μικρότερους μαθητές και τους εξήγησαν ότι θα τους βοηθούν σε ότι χρειάζονται στο σχολικό περιβάλλον.