ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Σεπτέμβριο, οι μαθητές της Α' τάξης στο πλαίσιο προσαρμογής τους στο νέο σχολείο ενημερώθηκαν από την σύμβουλο των εκπαιδευτηρίων για τους κανόνες της τάξης και τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.