ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου δόθηκαν έπαινοι συμμετοχής σε μαθητές/τριες του Δημοτικού μας. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Connect οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης. Ακόμη, βραβεύτηκαν μαθητές/τριες της Δ΄,  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης για τη συμμετοχή τους στις αθλοπαιδείες 2022.