ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΡΑΣΗ 3 (Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη δικιά μας τάξη, κάνουμε τη φιλία πράξη», στο πλαίσιο της υποθεματικής «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα» του θεματικού κύκλου «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές/τριες , ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί μια κουλτούρα αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από συναντήσεις με ψυχολόγο της Αστυνομίας, αλλά και με την ψυχολόγο του σχολείου. Και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε το φαινόμενο του bullying, τα παιδιά ανέφεραν περιπτώσεις τις οποίες έχουν δει ή βιώσει και συζητήθηκαν οι σωστές συμπεριφορές αλλά και τρόποι αντιμετώπισης. Στο ίδιο πλαίσιο, καλλιεργήθηκαν κοινωνικές δεξιότητες (ενσυναίσθηση, ευαισθησία) και δεξιότητες ζωής, μέσα από την εμπλοκή των μαθητών/τριών σε υπαρκτά σοβαρά κοινωνικά θέματα, αλλά και σε βιωματικές και διερευνητικές δραστηριότητες ή προβληματικές καταστάσεις. Επιπλέον, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθήτριας Γ Γυμανσίου με τετραπληγία, η οποία είναι διακεκριμένη κολυμβήτρια και κολύμπησε μαζί με τα παιδιά. Επίσης, η ομάδα καλαθοσφάιρισης με αμαξίδια έπαιξε μπάσκετ μαζί με τα παιδιά μας, τα οποία ήταν και εκείνα σε αμαξίδια.