ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΡΑΣΗ 1 (Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές/τριες της Ε’ τάξης πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφαλώς κυκλοφορώ με το ποδήλατο μου», στο πλαίσιο της υποθεματικής «Υγεία- Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια» του θεματικού κύκλου  « Ζω καλύτερα – Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για την ασφαλή κυκλοφορία με το ποδήλατο και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για έναν ποδηλάτη και αντιλήφθηκαν τη σημασία της σωστής τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Έμαθαν για τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου έναντι άλλων μέσων μεταφοράς, αλλά και για τις προϋποθέσεις ασφαλούς ποδηλασίας.