ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Γ ‘ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Μάιο, οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, έλαβαν μέρος σε μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια που σχετίζονταν με την πρόληψη εκδήλωσης ρατσιστικών συμπεριφορών, την αποφυγή βίας και εγωιστικής στάσης σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η ψυχολόγος του σχολείου μας, άλλοτε με παιγνιώδη τρόπο κι άλλοτε με συζήτηση, βοήθησε τα παιδιά να εκφράσουν υπάρχουσες σκέψεις και διαπραγματεύτηκε μαζί τους έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η διαχείριση της επιτυχίας/αποτυχίας, ο εγωισμός, η ζήλια, η αγάπη κ.α. Οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και να βοηθηθούν στην βελτίωση κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών.