ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Η Γ’ Τάξη ολοκλήρωσε το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με τίτλο «Σταματώ τις διακρίσεις- Αποδέχομαι τον Άλλο» της θεματικής «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» πραγματοποιώντας την ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους» του Νικόλα Ανδρικόπουλου. Η θεματική του βιβλίου πραγματεύεται την ύπαρξη ατομικών διαφορών ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας αυτών. Οι μαθητές/τριες μέσα από εικαστικές δημιουργίες, παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη στερεοτύπων και να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντί τους.