ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (Γ2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)