ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ARCHAEOLAB (Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Την Τρίτη 22/03/2022, με αφορμή την 8 η  Ενότητα της Ιστορίας «Η εποχή του χαλκού», η Γ’ Τάξη Δημοτικού επισκέφτηκε στην περιοχή Κίσσαμος, το εργαστήριο αρχαιολογίας και τέχνης Archaeolab.

Οι μαθητές/-τριες παρακολούθησαν το πρόγραμμα:  «Προσομοίωση ανασκαφής μινωικής οικίας».  Το εργαστήριο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο (στεγασμένο) ειδικά διαμορφωμένο από αρχαιολόγο, ώστε να προσομοιάζει σε πραγματικές συνθήκες ανασκαφής. Οι μαθητές/-τριες ενημερώθηκαν για το έργο των αρχαιολόγων και τον μινωικό πολιτισμό, με τη βοήθεια εποπτικών μέσων και προβολή βίντεο. 

Στη συνέχεια έκαναν ανασκαφή, κοσκίνισμα χώματος και διαλογή ευρημάτων. Τέλος, κατασκεύασαν αγγείο το οποίο πήραν μαζί τους ως αναμνηστικό.   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα και δίνει  στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν την επιστημονική διαδικασία ανασκαφής, τεκμηρίωσης - διαχείρισης των αρχαιολογικών ευρημάτων και να κατανοήσουν πώς οι αρχαιολόγοι σταδιακά ανασυνθέτουν το παρελθόν βάση των ευρημάτων και των συναφειών τους.

Μαθαίνουν πως τα ευρήματα που περιέχονται σε κάθε ανασκαφή, παρέχουν σαφείς ενδείξεις και πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που εξετάζεται και τον τρόπο ζωής.