25η ΜΑΡΤΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Την Πέμπτη 24/03/2022, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου, οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου πραγματοποίησαν δραστηριότητες, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ημέρας αυτής.