ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ( Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ )

Τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης, στο πλαίσιο της υποθεματικής «Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά» του θεματικού κύκλου «Φροντίζω το Περιβάλλον» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:«Για το δάσος μαθαίνω, δρω, δημιουργώ» Μέσω εποπτικού υλικού και βιωματικών τεχνικών μάθησης, στοχεύσαμε στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τα δάση και τα δασικά οικοσυστήματα. Μέσα από τα παραπάνω εργαστήρια οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν τις κοινωνικές δεξιότητες της ενσυναίσθησης και ευαισθησίας, της πολιτειότητας, της υπευθυνότητας καθώς και της επικοινωνίας και συνεργασίας.