ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ & ΕΜΒΑΔΟΝ (Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές της Δ' τάξης πραγματοποίησαν δραστηριότητες με αφορμή την ενότητα 33 των Μαθηματικών《Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδόν》. Αφού σχεδίασαν τα τετραγωνικά μέτρα και τα τετραγωνικά δέκατα απο χαρτόνι,  υπολόγισαν διάφορα σχήματα και αντικείμενα του σχολείου μας.