ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ- Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές/τριες της Γ’ Δημοτικού ολοκληρώνοντας την ενότητα της Ιστορίας για τον Τρωικό Πόλεμο κατασκεύασαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Συγκεκριμένα, η ασπίδα αντιπαραβάλλει σκηνές της απλής καθημερινής ζωής σε καιρό ειρήνης με σκηνές βίας και σκληρότητας από τον Τρωικό Πόλεμο. Επομένως, εκτός από πολεμικό όπλο αποτελεί έναν έντονο συμβολισμό και η κατασκευή της έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να προσεγγίσουν και να αναλύσουν τις αντιθέσεις ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο.