ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ του θεματικού κύκλου «ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ» (ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Του δρόμου το ασφαλές», στο πλαίσιο της υποθεματικής «ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια» του θεματικού κύκλου «Ζω καλύτερα- Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά αναστοχάστηκαν κριτικά τη συμπεριφορά τους στον δρόμο, ως πεζοί, ως ποδηλάτες και ως επιβάτες σε οχήματα. Μέσω δραστηριοτήτων εντός τάξης, επισκέψεων σε χώρους σχετικού ενδιαφέροντος και εποπτικού υλικού που τα ίδια δημιούργησαν (γνωριμία με οδικές πινακίδες, σχέδια διαδρομής σπίτι-σχολείο, δημιουργία κόμικ, επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ενημέρωση από μέλη της Τροχαίας), οι μαθητές/τριες ενίσχυσαν την υπευθυνότητα, την αντιληπτική ικανότητα και την αναγνώριση κινδύνων στον δρόμο. Επίσης, ανέπτυξαν την κριτική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καλλιεργώντας κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες αυτομέριμνας.