ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού 5 Δεκεμβρίου, οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ τάξης, ενημερώθηκαν σχετικά με τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» από την κα. Χαρά, υπεύθυνη εθελοντών του συλλόγου. Έμαθαν πληροφορίες για τις χελώνες της χώρας μας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά, κυρίως λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων. Έμαθαν, επίσης, για τις δράσεις του «Αρχέλων» και τους τρόπους που βοηθάει τις χελώνες.