ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Κοινωνικών Δεξιοτήτων και κατά την διάρκεια του 1 ου θεματικού κύκλου με τίτλο «Ζω καλύτερα» η Α΄ Γυμνασίου ασχολήθηκε με τη διατροφή και την άσκηση. Οι μαθητές μελέτησαν τη σωστή διατροφή και τη σημασία της άσκησης για την υγεία και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Στη συνέχεια κατασκεύασαν τη διατροφική πυραμίδα.