ΕΙΡΗΝΗ & ΠΟΛΕΜΟΣ (Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Ιανουάριο οι μαθητές της Β’ τάξης συμμετείχαν σε δραστηριότητες σχετικές με τον Πόλεμο και την Ειρήνη. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην ενότητα της Γλώσσας «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα». Το θέμα αυτό προσεγγίστηκε μέσω ποιημάτων από το Ανθολόγιό μας, προβολή βίντεο και της ζωγραφικής. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έφτιαξαν το κολάζ του διάσημου πίνακα «Guernica». Ακόμη, παρατήρησαν τον πίνακα «Το παιδί με το περιστέρι», τον οποίο  στη συνέχεια απεικόνισαν με το δικό τους τρόπο. Τέλος, προχώρησαν σε αντιπαραβολή αλλά και σχολιασμό των δύο κατασκευών τους.