ΠΡΟΤΖΕΚΤ-ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα, Ιανουάριο, οι μαθητές της Γ’ τάξης διδάχθηκαν στο μάθημα της Ιστορίας τον Τρωικό πόλεμο. Παίρνοντας αφόρμηση από την ασπίδα του Αχιλλέα πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων τους και των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, κο Άλκη και των Εικαστικών, κα Ελευθερία. Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Πληροφορικής σχεδίασαν μέσω του προγράμματος tux paint την ασπίδα, ενώ στο μάθημα των Εικαστικών σχεδίασαν ασπίδες με πλαστικά πιάτα. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, μέσω των αντιθέσεων των εικόνων της ασπίδας, να αντιπαραβάλουν τον πόλεμο και την ειρήνη και συνειδητοποίησαν ότι αυτό το όπλο δεν προσκαλεί σε πόλεμο αλλά σε ειρήνη.