Πρωινό άστρο, Γιάννης Ρίτσος

Οι μαθητές της Β’ τάξης με αφορμή το ποιήμα του Γιάννη Ρίτσου << Πρωινό άστρο>> στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, έμαθαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Έλληνα ποιητή. Στη συνέχεια, διάβασαν κι άλλα μέρη του ποιήματος και το άκουσαν μελοποιημένο. Στο τέλος, τα παιδιά οπτικοποιήσαν το νόημά του ποιήματος με ζωγραφιές.