Τα εκτάκια «υιοθετούν» τα πρωτάκια του σχολείου μας

Κάθε πρωτάκι του σχολείου μας «υιοθετείται» στην αρχή της χρονιάς από ένα εκτάκι με απώτερο στόχο αφενός την ομαλή προσαρμογή των μικρών μαθητών μας στο νέο τους σχολικό περιβάλλον και αφετέρου τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Συγκεκριμένα, κάθε παιδί της Στ΄ τάξης ανέλαβε να προστατεύει ένα ή δύο παιδιά της Α΄ τάξης, να τα καθοδηγεί και να τα βοηθάει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε τις διατμηματικές μας δράσεις μέσα από παιχνίδια γνωριμίας των μαθητών των δύο τάξεων.