ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ & ΧΛΩΡΙΔΑΣ (Β´ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Στις 16 Μαΐου οι μαθητές της Β' τάξης επισκέφτηκαν το Πάρκο Διάσωσης Πανίδας και Χλωρίδας στα πλαίσια της ενασχόλησής τους με τα φυτά.  Εξερεύνησαν το Πάρκο, είδαν από κοντά φυτά και μάζεψαν φύλλα για το φυτολόγιό τους.