ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ Ε.Κ.Φ.Ε.

Την Τετάρτη 9/5/2018 η Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Φ.Ε. στο Ακρωτήρι. Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η παρακολούθηση και η εκτέλεση πειραμάτων Φυσικής στο θεματικό πεδίο του Ηλεκτρομαγνητισμού. Η πραγματοποίηση πειραμάτων στη Φυσική είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσω αυτών οι μαθητές κατανοούν βαθύτερα τις βασικές αρχές και τους νόμους που τη διέπουν. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν από μόνοι τους να επαληθεύσουν πειραματικά τις αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των γεννητριών και των ηλεκτρομηχανών.