ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Το σχολείο μας σε συνεργασία με την ψυχολόγο Νατάσσα Γιάννακα, που ιδιωτεύει στην Γαλλία, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων στη Β' Γυμνασίου που ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να επιλύουν τις συγκρούσεις τους με συζήτηση. Μέσα από την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων μπορούν να δημιουργήσουν πιο σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς καλλιεργούν την ενσυναίσθησή τους και ικανότητες επίλυσης των προβλημάτων τους.