Συμμετοχή στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών 2018