ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Φ.Ε.

Την Τετάρτη 16/1/2019 η Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Φ.Ε. στο Ακρωτήρι. Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η παρακολούθηση και η εκτέλεση πειραμάτων Φυσικής στο θεματικό πεδίο της Υδροστατικής Πίεσης και της Άνωσης. Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πειράματα. Η πραγματοποίηση πειραμάτων στη Φυσική είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσω αυτών οι μαθητές κατανοούν βαθύτερα τις βασικές αρχές και τους νόμους που τη διέπουν, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για το μάθημα αυτό.