9ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Στις 11 & 12 Απριλίου οι μαθητές της Β΄Γυμνασίου συμμετείχαν στο 9ο Φεστβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Το εργαστήριο που  πραγματοποίησε το σχολείο μας σε συνεργασία με τo εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (MUSIC/TUC) του Πολυτεχνείου Κρήτης είχε σαν θέμα την «Μάχη της Κρήτης». Οι μαθητές παρουσίασαν  αναπαράσταση της μάχης μέσω του συστήματος ViSTPro. Το συγκεκριμένο σύστημα, η χρήση του οποίου εφαρμόζεται στη διδασκαλία πολλών μαθησιακών αντικειμένων στο σχολείο μας, αφορά την οπτικοποίηση (animation) πολύπλοκων διαδικασιών, επάνω σε χάρτες της Google (Google Maps), δυνατότητα που διευκολύνει την κατανόηση, προσφέρει πλούσιες εμπειρίες μάθησης και αναβαθμίζει τη διδασκαλία.