ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο της ενότητας ‘’Οικοσυστήματα του τόπου μας’’ από το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, η Δ΄ τάξη επισκέφτηκε στις 12/12 το Πάρκο διάσωσης χλωρίδας και πανίδας του πολυτεχνείου Κρήτης, ώστε να πραγματοποιήσει έρευνα σχετική με το οικοσύστημα της περιοχής αυτής. Αρχικά, οι μαθητές με την βοήθεια του Δασκάλου τους συζήτησαν για τα έμβια και άβια όντα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Στην συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες οι οποίες κάθε μία ξεχωριστά κατέγραψε τα πιο σημαντικά στοιχεία για το οικοσύστημα στο οποίο βρισκόντουσαν και σύγκριναν μεταξύ τους τα δεδομένα που συλλέξανε . Μετά από αρκετή εργασία οι μαθητές, φυσικά, απόλαυσαν την ομορφιά του τόπου με παιχνίδι και διασκέδαση!