ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΝΗΠΙΑ)

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου επισκέφθηκε την τάξη μας η κυρία Χ. Καρτάκη, πολιτικός μηχανικός και μίλησε στα παιδιά για το επάγγελμα της.
Την εβδομάδα που μας πέρασε, ασχοληθήκαμε με το σπίτι και ανακαλύψαμε ότι μας παρέχει ασφάλεια , σιγουριά και ηρεμία αφού σε αυτό μπορούμε να προστατευτούμε από τις καιρικές συνθήκες , να ικανοποιήσουμε την πείνα μας, να διατηρούμε τον εαυτό μας καθαρό, να ξεκουραζόμαστε και να χαλαρώνουμε.
Για να έχουμε όμως όλα αυτά χρειαζόμαστε ένα γερό σπίτι. Η κ.Καρτάκη μας εξήγησε πώς οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν ένα σπίτι. Μας είπε ακόμα για τα υλικά που χρησιμοποιούν, τα χρώματα κ.α. Μας έδειξε ακόμα κατόψεις από διάφορα κτήρια τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για να ζωγραφίσουμε έπιπλα και φυτά στους χώρους που ταιριάζουν.
Την Παρασκευή επισκεφθήκαμε το λαογραφικό μουσείο και διαπιστώσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές σε ένα σύγχρονο και σε ένα παλιό σπίτι .Με έκπληξη μάθαμε για την ανυπαρξία της τουαλέτας στα παλιά σπίτια, την απουσία ηλεκτρικών συσκευών και την έλλειψη τρεχούμενου νερού στο σπίτι. Συγκρίναμε χρηστικά αντικείμενα της παλιάς εποχής με τη σύγχρονη. Μάθαμε για παλιά ξεχασμένα επαγγέλματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν. Είδαμε παλιά ραδιόφωνα και όπλα που χρησιμοποιούσαν στον πόλεμο.
Η επίσκεψή μας αυτή βοήθησε να εκτιμήσουμε τα αγαθά της σύγχρονης εποχής και να ενημερωθούμε για τον τρόπο ζωής των παπούδων μας.